• Ekologické stavby
 • Dopravní stavby
 • Vodohospodářské stavby
 • Demolice

Zajímají vás naše služby? Prohlédněte si naše práce

Vítejte na našich stránkách!

JAROSLAV KAVINA - EKOLOGICKÉ STAVBY

Naše firma je zaměřena a vybavena na provádění následujících prací:

 • zemní práce velkých objemů
 • dopravní stavby (komunikace a zpevněné plochy)
 • vodohospodářské stavby
 • revitalizace rybníků a úprava vodních toků
 • demolice
 • autodoprava
 • likvidace černých skládek
 • nakládání s odpady


Firma je solventní, bez závazků ke svým obchodním partnerům, zaměstnancům, správě soc. zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úřadu. Firma je plátcem DPH.

Firma působí na trhu od roku 1994 a od roku 2004 se řídí systémem jakosti pro provádění stavebních prací

ČSN EN ISO 9001: 2000 (certifikát č. 1523),ČSN EN ISO 14001: 2000 (certifikát č. 1523)
 

Firma je pojištěna u UNIQA pojišťovna a.s.

 • pojištění podnikatelských rizik, ČPS: 2410116259
 • živelné pojištění
 • odpovědnost firmy